Provinciale Grootloge Suriname

 

  Bestuur

 

Provinciaal Grootmeester

R.J. Buth

hb.prov.grootmeester.suriname@vrijmetselarij.nl

Gedeputeerd Provinciaal Grootmeester

J.F. Thijm

 

 

1e Provinciaal Grootopziener

E.I. Muntslag

 

2e Provinciaal Grootopziener

H.W. Belliot

Provinciaal Grootredenaar

A.W. van der San

 

Provinciaal Grootsecretaris

J.R. Uden

hb.prov.grootsecr.suriname@vrijmetselarij.nl

 

Provinciaal Grootthesaurier

M.A. Romeo

hb.prov.grootthes.suriname@vrijmetselarij.nl

Provinciaal Grootdekker

L.E. Resida

 

Provinciaal Grootceremoniemeester

R.J. Mahangi

 

Provinciaal Grootbouw- en meubelmeester

R.G. de Jong

 

 

 

  Loges

 

10.jpg

 

Concordia  nr.10

Postbus 1460 Paramaribo

email: secretaris.loge010@vrijmetselarij.nl

238.jpg

 

De Stanfaste  nr.238

email: secretaris.loge238@vrijmetselarij.nl

 

 

GoudenDriehoek.gif

De Gouden Driehoek nr.245

P.O.Box 1424 Paramaribo

email: secretaris.loge245@vrijmetselarij.nl

 

           

Regnr. K.v.K. 40407409