Provinciale Grootloge Zimbabwe

 

 

 

Bestuur

 

Provinciaal Grootmeester

M. Shallow

hb.prov.grootmeester.zimbabwe@vrijmetselarij.nl

 

Provinciaal Grootsecretaris

 

hb.prov.grootsecr.zimbabwe@vrijmetselarij.nl

 

Onder deze Provinciale Grootloge resorteren zes loges

 

Loge Israël - Harare

email : secretaris.loge132@vrijmetselarij.nl

 

Loge Marondera - Marondora

email: secretaris.loge168@vrijmetselarij.nl

 

Loge Milton Park - Harare

email: secretaris.loge177@vrijmetselarij.nl

 

Loge Alfred Belt - Bulawayo

email: secretaris.loge184@vrijmetselarij.nl

 

Loge Vumba - Harare

email: secretaris.loge226@vrijmetselarij.nl

 

Loge Nyadri - M'rewa

email: secretaris.loge229@vrijmetselarij.nl

 

           

 

Regnr. K.v.K. 40407409