Stichtingen en organisaties binnen en rond de vrijmetselarij.

 

Maçonniek Studiefonds

Het Maçonniek Studiefonds verleent steun aan kinderen van vrijmetselaren die door gebrek aan middelen niet in staat zouden zijn die opleiding te volgen welke met hun mogelijkheden overeen komt.

Stichting Welzijnszorg Van Maren Fonds

De Stichting Welzijnszorg Van Maren Fonds (VMF) richt zich op materiële en immateriële steunverlening aan vrijmetselaren, hun partners en hun nagelaten betrekkingen in de eerste graad.

logoRenT.bmp

 

Stichting Ritus en Tempelbouw

De stichting richt zich op de bestudering van de vrijmetselarij, haar geschiedenis en haar methode in de meest brede zin. Zij richt zich in het bijzonder op de Orde van vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.

 

Stichting Maçonniek Bouwfonds

 

Het doel van de Stichting Maçonniek Bouwfonds - opgericht in 1966 - is het verstrekken van leningen aan Loges en Stichtingen ten behoeve van het aankopen, verbouwen, renoveren en het uitvoeren van achterstallig onderhoud van logegebouwen.

 

louisaStichting163.jpg

 Louisa Stichting

De Louisa Stichting ondersteunt initiatieven die kinderen in kommervolle omstandigheden helpen zich te ontplooien tot volwassenen die in hun eigen bestaan kunnen voorzien en daardoor een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

johanna_heilina.jpg

 

Johanna Heilina Stichting

De Johanna Heilina Stichting verleent financiële hulp aan weduwen en dochters van overleden vrijmetselaren.

 

Stichting Vrienden van Verzamelingen van de Orde van Vrijmetselaren

De Stichting Vrienden van Verzamelingen van de Orde van Vrijmetselaren (VVO) heeft als doelstelling de bevordering van de instandhouding en uitbreiding van de maçonnieke verzamelingen ondergebracht in het Cultureel Maçonniek Centrum 'Prins Frederik'.

famalogoK1.gif

 

Stichting FAMA Fraternitatis

De Stichting FAMA Fraternitatis verzorgt uitgaven over actuele onderwerpen betreffende de vrijmetselarij en is bestemd voor vrijmetselaren en belangstellende buitenstaanders.

 

Stichting Huize Het Oosten

De Stichting Huize Het Oosten is een centrum voor intra- en extra-murale zorg voor vrijmetselaren, weduwen van vrijmetselaren, leden van de Orde van Weefsters en de Orde Le Droit Humain.

Stichting MFK.jpg

 

Stichting Maçonnieke Familie Kampen

De Stichting Maçonnieke Familie Kampen is verantwoordelijk voor de organisatie van een jaarlijks kampeerweekend van vrijmetselaren, hun partners en kinderen.

Grootlicht

 

MMC Groot Licht!!!

GrootLicht!!! is een informele groep vrijmetselaars met plezier in motorrijden, samen met mede-vrijmetselaars uit velerlei loges, grootmachten en nationaliteiten en met mannen en vrouwen, niet-vrijmetselaars, als meerijdende introducés.

 

 

Regnr. K.v.K. 40407409